Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

ΓΕΦΥΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

Γ΄ ΤΟΜΟΣ: 

"ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ" ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ   ...ζεύξεις του άπειρου


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

II. Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - 20 οδοιπορικά (συνεχίζεται)

• Οδοιπορικό 5ο                                                                                                                                              
Στα μέρη της Τσαμουριάς:
√ Πάνω & Κάτω Σκάλα Παραμυθιάς  √ Σούλι  √ Φανάρι  √ Πάργα  √ Ντάγι (περιοχή Μαργαρίτι)  √ Παρακάλαμο 

• Οδοιπορικό 6ο - Επί της οροθετικής γραμμής… 
Από τη Μουργκάνα στον Γράμμο: 
√ Πωγώνι  √ Λεσκοβίκι και Καραμουρατιά  √ Κόνιτσα και Λάκκες Αώου - Σαραντάπορου
 
• Οδοιπορικό 7ο 
Στα μέρη της Πρεμετής:
√ Σκερία και Νταγκλί √ Ρίζα √ Ντεσνίτσα √ Ζαγοριά 

• Οδοιπορικό 8ο 
Στην κοιλάδα του Δρίνου: 
√ Ρίζα Άνω Λάμποβου √ Λιντζουριά √ Αργυρόκαστρο & Δρόπολη 

• Οδοιπορικό 9ο 
Στα μέρη του Δέλβινου:
√ Δέλβινο √ Ριζά (Θεολόγος) √ Βούρκος √ Ρεζόμα

• Οδοιπορικό 10ο                                                                                                                                               
Στη χώρα των Λιάπηδων (Λιαμπουριά):                                                           
√ Χειμάρα √ Κουρβελέσι (Πάνω Λιαμπουργιά) √ Λιάμη Βλιόρα & Λουγκάρα (Κάτω Λιαμπουργιά)

• Οδοιπορικό 11ο - Ανεβαίνοντας τον Οσούμ (Άψο)…                                                        
Στο Μπεράτι, κατάντι                                                                                              
√ Μουζακιά √ Ναχαγιές Μπεράτι √ Σκραπάρι √ Κολώνια 

• Οδοιπορικό 12ο 
Σε μέρη της Κορυτσάς και στις όχθες του Δεβόλη:                                            
√ Κορυτσά √ Ντεβόλ / Μοράβας √ Όπαρη & Τομορίτσα √ Βέρτσα √ Σπαθία & Σουλιόβα 

• Οδοιπορικό 13ο - Στη ροή του Γενούσου
Από το Ελμπασάν στο Πόγραδετς: 
√ Ελμπασάν & Εγνατία√ Πόγραδετς & Γκόρα - Μόκρα

• Οδοιπορικό 14ο
Από το Βίτσι στις παρυφές του Βέρμιου: 
√ Στην περιοχή της Φλώρινας √ Σαριγκιόλ ή Καϊλάρ √ Κορέστεια √ Στις περιοχές Καστοριάς & Χρούπιστας

• Οδοιπορικό 15ο - Παρά τον Αλιάκμονα
Από την Κοζάνη στα Γρεβενά: 
√ Τσιαρσιαμπάς & Σέρβια √ Ανασελίτσα √ Βλαχ & Τσούρχλι √ Βέντζια

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου